Forum Settings
       
« Previous 0 Next »
Reply To Thread

(EU-Steampike) Notorious Bohemians - CZ/SK casual fun guild Follow

#1 Mar 28 2011 at 5:17 AM Rating: Decent
1 post
DEFIANTS

English part:

Name: Notorious Bohemians
Server: EU - Steampike PVE


Hello to all czech/slovak players looking for a community at the EU server Steampike.
Guild's been established just recently, thus we don't have any skyhigh ambitions or accepting conditions. We simply welcome every Czech/Slovak speaking player interested in our guild.

We are mature collective (22+), so don't expect any juvenile expression, we are fun to play with. We play when we can, for we are working people. Let's say this is a guild in the phase of growth, so we'd really appreciate your help with exploring of so far quite unknown world and progressing its instances/rifts and anything else.

Regarding web - when it's sure that the guild proves itself, then some would be made.

To contact us in game just type /who Notorious Bohemians into chat and let anyone who's online know about you.

We're looking forward to you.
strucky ;-)

Czech part:

Název: Notorious Bohemians
Server: EU - Steampike PVE


Zdravím všechny čechy/slováky hledající kolektiv na EU serveru Steampike.
Guildu jsme založili teprve včera, tudíž zatím nebudu vypisovat nějaké extremní ambice či podmínky přijetí, uvítáme jednoduše každého česky/slovensky mluvícího jedince.

Jsme dospělý kolektiv (22+), nečekejté žádné detiské vyjadřování, nicméně nejsme ani žádní morousové. Hrajeme kdy to jde, chodíme do práce, takže se zatím vše vyvíjí poměrně pomalu, a proto bychom velmi rádi uvítali Vaši pomoc při prozkoumávání pro nás zatím poměrně neznámého světa a zdolávání instancí/riftů a jednoduše čehokoliv.

Ohledně webu - až bude jisté, že se nám gilda nějak rozjede, tak se rozhodně nějaký zařídí.

Pro kontakt ve hře piště /who Notorious Bohemians a ozvěte se někomu, kdo bude zrovna online.


Těšíme se na Vás,
strucky ;-)

Edited, Mar 30th 2011 1:30pm by strucky

Edited, Apr 1st 2011 12:13pm by strucky
« Previous 0 Next »
Reply To Thread

Colors Smileys Quote OriginalQuote Checked Help

 

Recent Visitors: 1 All times are in CDT
Anonymous Guests (1)